“Schack är gränsbrytande och socialt”

Publicerad 5 juni, 2014 av Niklas Sidmar

malmohogskolaloggaDen första svenska högskoleutbildningen i schack håller på att avslutas på Malmö Högskola. På examinationen redovisar deltagande ett projektarbete som de har gjort och på Malmö Högskolas hemsida finns ett reportage om kursen, där flera av de deltagande lärarna förklarar varför schack är användbart i skolan.
-Jag har använt det i undervisningen i några år. Det är gränsbrytande och socialt, säger mellanstadieläraren Marie Forsberg från Halmstad i reportaget..