Projektarbete på Malmö Högskola: Schack som ett gemensamt språk

Publicerad 26 juni, 2014 av Niklas Sidmar

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Pontus Teiler jobbar med ensamkommande flyktingbarn och har med denna grupp som utgångspunkt skrivit Schack som ett gemensamt språk. Syftet med hans studie är att utforska hur det med hjälp av schack som pedagogiskt verktyg och ”gemensamt språk” går att skapa en miljö och ett sammanhang där gemenskap, trygghet och meningsfullhet uppnås. Målgruppen för projektet var ungdomar boende på ett så kallat HVB Donau, samt de pedagoger som arbetar med dem på boendet. Med schackets hjälp har de försökt skapa en gemensam arena för pedagoger och boende. Teiler kommer fram till att projektet gav upphov till en mängd frågor som borde testas i mer djuplodande forskningsprojekt, men att resultaten var så pass positiva att de deltagande pedagogerna kommer att fortsätta att använda sig av schack i sin verksamhet.

Schack som ett gemensamt språk (Pontus Teiler)
Länkar till alla projektarbeten