Schackledare i Tanum blev prisade för sitt arbete

Publicerad 28 januari, 2019 av Ingemar Falk

LÄS MER: [Nyheten på Tanums kommun.] [Hemsidan för Tanums Schacksällskap.]

Pristagarna. Foto: Tanums kommun

Schackledarna i Tanums Schacksällskap, Bengt Samzelius och Christian Carlsson, har tilldelats 2018 års ledarpris i Tanum. Prisutdelningen skedde under en stor gala i Tanum.

En stor del i utmärkelsen härrör från Bengt Samzelius och Christian Carlssons engagemang i en grupp unga schackspelare som kom till Sverige 2015. Ungdomarna fick träning vid schackbrädet, och samtidigt en viktig hjälp in i det svenska samhället.

I juryns motivering står också:

“Genom ’Schack och Snack’, som de själva kallar det, ser vi ett engagemang och ett ledarskap som sträcker sig utöver det vanliga.”