Axel Smith: Nepo med total överkörning

Publicerad 21 april, 2021 av Axel Smith

Foto: Lennart Ootes, Fide

Ian Nepomnjasjtjij utökade sin ledning till en poäng efter att ha vunnit snabbt i rond 10. Det var dock inte några briljanta drag som låg till grund för utskåpningen, utan att Aleksejenko inte alls var hemma i öppningen. Han struntade i att utveckla sin vitfältaren på c8 – och såg sedan inget bättre än att ge bort den samtidigt som han försvagade de vita fälten. Föga överraskande var det just på de vita fälten som partiet avgjordes.
Det sägs ibland att gamla partier är mer instruktiva än dagens toppartier, då större skillnad i spelstyrka gjorde att de positionella idéerna syntes tydligare. Nepo-Aleksejenko är ett exempel på att det fortfarande kan ske. (Även om konspirationsteoretikerna kanske menar att starka krafter ville att Nepo skulle vinna. Och konspirationsteoretiker finns det dessvärre många av i dessa tider.)