Allsvenska säsongen 2020/2021 ställs in

Publicerad 2 november, 2020 av Ingemar Falk

Schackallsvenskan 2020/2021 ställs in. Foto: Lars OA Hedlund

Det blir inget allsvenskt spel i schack under säsongen 2020/2021. Det meddelar Sveriges Schackförbund via tävlings- och regelkommittén: “Med anledning av den aktuella coronasituationen och de signaler som vi har fått från allsvenska klubbar bedömer vi inte att det är rimligt att försöka genomföra den allsvenska säsongen på vanligt sätt”, skriver kommittén i sitt beslut.

Även Juniorallsvenskan 2020 ställs in.

Här är hela skrivelsen från Sveriges Schackförbund, där det också finns uppdaterade coronadirektiv för distrikt och klubbar. Direktiven gäller från i dag, den 2 november 2020:

Information om Allsvenskan våren 2021:
Sveriges Schackförbunds tävlings- och regelkommitté har beslutat att det inte kommer att bli något allsvenskt spel våren 2021, och att hela säsongen 2020/21 därmed ställs in. Med anledning av den aktuella coronasituationen och de signaler som vi har fått från allsvenska klubbar bedömer vi inte att det är rimligt att försöka genomföra den allsvenska säsongen på vanligt sätt.

Däremot är TK:s ambition att genomföra en tävling där en svensk lagmästare 2021 utses, och vi avser också att arrangera någon form av breddlagtävling under våren för de lag som är intresserade. Allt för att skapa speltillfällen för dem som vill spela lagschack över bräde.

Mer information om detta kommer vi att gå ut med i slutet av 2020, och vi tar gärna emot synpunkter på exempelvis tänkbara upplägg från er under tiden. Vi räknar inte med att dra igång något spel förrän tidigast i februari 2021.

De startavgifter som är inbetalade för säsongen 2020/21 kommer att flyttas över till säsongen 2021/22. Lag som (nu eller senare) önskar få startavgiften återbetalad kan meddela oss detta och kommer i så fall att få tillbaka sina pengar och sedan faktureras på nytt våren 2021.

Juniorallsvenskan 2020:
TK har beslutat att Juniorallsvenskan som skulle ha spelats i Stockholm/Helsingborg sista helgen i november ställs in. Med de regionala restriktioner som gäller i bland annat Stockholm och Skåne är det inte möjligt att genomföra tävlingen och TK anser inte heller att det är meningsfullt att försöka flytta den till någon annan ort där restriktionerna just nu är mildare eftersom detta ju kan förändras med kort varsel.

Nya Coronadiektiv:
Uppdaterad 2 november 2020
Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19  ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter:

  • Det är viktigt att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom.
  • Tävling och träning kan genomföras, givet att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs. Tänk på att ha avstånd mellan spelborden och att så långt det är möjligt minska antalet personer som är på plats samtidigt, exempelvis genom att dela upp aktiviteter på olika dagar eller olika lokaler.
  • Även schacktävlingar och andra aktiviteter med äldre deltagare (70+) kan genomföras, förutsatt att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs.
  • Vi ser gärna att man i möjligaste mån försöker genomföra ungdomsträning, så länge skolor är öppna och inte lokala eller regionala direktiv säger något annat.
  • Observera att lokala och regionala direktiv alltid ska följas, vilket kan innebära att ovanstående instruktion inte är aktuell i vissa regioner under vissa perioder. Man bör alltid ha beredskap för att vid behov skjuta upp eller ställa in verksamhet med kort varsel om myndighetsdirektiven ändras.
  • Folkhälsomyndighetens information om Covid-19.
  • Lokala allmänna råd för Covid-19

När det gäller Sveriges Schackförbunds egna arrangemang följer vi noga utvecklingen och har som ambition att anpassa förhållandena för våra tävlingar så att så många som möjligt kan genomföras. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och kommer löpande att ge våra medlemmar uppdaterad information via denna artikel på  www.schack.se.

För närvarande har följande beslut fattats som påverkar SSF:s ordinarie verksamhet:

  • Juniorallsvenskan, som skulle ha spelats 27-29 november 2020, har ställts in.
  • Allsvenskan kommer inte att spelas våren 2021, vilket innebär att hela säsongen 2020/21 är inställd. Däremot är TK:s ambition att genomföra en tävling där en svensk lagmästare 2021 utses, och avsikten är också att arrangera någon form av breddlagtävling under våren för de lag som är intresserade.