SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS INFORMATION TILL KLUBBAR OCH DISTRIKT AVSEENDE COVID-19

Publicerad 24 mars, 2020 av Ingemar Falk

Sveriges Schackförbunds information till klubbar och distrikt. Foto: Lars OA Hedlund

Uppdaterad 15 juni
Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19  ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter fram till den 30 juni:

  • Schacktävlingar med deltagare från riskgrupper (70+ eller kroniskt sjuka) skall ej genomföras.
  • Pågående tävlingar med deltagande av personer i riskgruppen bör skjutas upp tills vidare.
  • Tävling och träning kan genomföras utan deltagande av riskgrupp, givet att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs.
  • Viktigt är att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Sveriges Schackförbunds egna tävlingar som planerats genomföras under mars-juni har alla ställts in, skjutits fram i tid eller kommer genomföras via digitala plattformar. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/  och kommer löpande ge våra medlemmar uppdaterad information via www.schack.se