SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS INFORMATION TILL KLUBBAR OCH DISTRIKT AVSEENDE COVID-19

Publicerad 24 mars, 2020 av Ingemar Falk

Sveriges Schackförbunds information till klubbar och distrikt. Foto: Lars OA Hedlund

Uppdaterad 12 januari 2022
Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19 ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter:

 • Det är viktigt att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Med hänvisning till de nya restriktioner som börjar gälla 12 januari 2022 rekommenderar vi att man inte genomför tävlingar av cupkaraktär, där många spelare som normalt inte träffas deltar.
  Däremot kan ordinarie klubbverksamhet och lokala tävlingar som pågår över en längre tid genomföras som planerat, givet att man har tillräckligt utrymme, enligt vad som rekommenderas av Folkhölsomyndigheten, samt att Folkhälsomyndighetens direktiv i övrigt åtföljs. Tänk på att så långt det är möjligt minska antalet personer som är på plats samtidigt, exempelvis genom att dela upp aktiviteter på olika dagar eller olika lokaler. Handsprit skall tillhandahållas. Minimera risker för köer vid anmälan, mm och undvik handhälsningar.
 • Vid arrangemang med över 50 deltagare ska deltagare kunna uppvisa giltigt vaccinationsbevis (kan laddas ned eller skrivas ut via https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/). Ungdom/Barn under 18 år behöver inte visa vaccinationsbevis.
 • Observera att lokala och regionala direktiv alltid ska följas, vilket kan innebära att ovanstående instruktion inte är aktuell i vissa regioner under vissa perioder. Man bör alltid ha beredskap för att vid behov skjuta upp eller ställa in verksamhet med kort varsel om myndighetsdirektiven ändras.
 • Vi rekommenderar också att tävlingsarrangörer har antigentester för självtestning tillgängliga. Sådana kan köpas på Apoteket.
 • Tänk på att samtliga rekommendationer ska följas oavsett om man är vaccinerad eller inte. Den som inte är fullvaccinerad bör dock vara särskilt noga med att vidta de försiktighetsåtgärder som är möjliga för att förhindra smittspridning.
 • Folkhälsomyndighetens information om Covid-19.
 • Lokala allmänna råd för Covid-19

När det gäller Sveriges Schackförbunds egna arrangemang följer vi noga utvecklingen och har som ambition att anpassa förhållandena för våra tävlingar så att så många som möjligt kan genomföras. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och kommer löpande att ge våra medlemmar uppdaterad information via www.schack.se.

För närvarande (12 januari 2022) har Tävlings- och regelkommittén fattat följande beslut om kommande tävlingsverksamhet:

 • Flick-SM 21-23 januari är inställt. En flicktävling online kommer att spelas under den aktuella helgen.
 • Allt spel i Allsvenskan under januari är uppskjutet. Nytt beslut om Allsvenskan fattas senast 4 februari.