SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS INFORMATION TILL KLUBBAR OCH DISTRIKT AVSEENDE COVID-19

Publicerad 24 mars, 2020 av Ingemar Falk

Sveriges Schackförbunds information till klubbar och distrikt. Foto: Lars OA Hedlund

Uppdaterad 2 november 2020;
Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19 ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter:

 • Det är viktigt att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Tävling och träning kan genomföras, givet att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs. Tänk på att ha avstånd mellan spelborden och att så långt det är möjligt minska antalet personer som är på plats samtidigt, exempelvis genom att dela upp aktiviteter på olika dagar eller olika lokaler.
 • Även schacktävlingar och andra aktiviteter med äldre deltagare (70+) kan genomföras, förutsatt att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs.
 • Vi ser gärna att man i möjligaste mån försöker genomföra ungdomsträning, så länge skolor är öppna och inte lokala eller regionala direktiv säger något annat.
 • Observera att lokala och regionala direktiv alltid ska följas, vilket kan innebära att ovanstående instruktion inte är aktuell i vissa regioner under vissa perioder. Man bör alltid ha beredskap för att vid behov skjuta upp eller ställa in verksamhet med kort varsel om myndighetsdirektiven ändras.
 • Folkhälsomyndighetens information om Covid-19.
 • Lokala allmänna råd för Covid-19

När det gäller Sveriges Schackförbunds egna arrangemang följer vi noga utvecklingen och har som ambition att anpassa förhållandena för våra tävlingar så att så många som möjligt kan genomföras. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och kommer löpande att ge våra medlemmar uppdaterad information via www.schack.se.

För närvarande (4 mars 2021) har följande beslut fattats som påverkar SSF:s ordinarie verksamhet:

 • Flick-SM, som skulle ha spelats 22-24 januari, är uppskjutet och kommer att spelas 7-9 maj i Malmö.
 • Allsvenskan kommer inte att spelas våren 2021, vilket innebär att hela säsongen 2020/21 är inställd. Däremot är TK:s ambition att genomföra en tävling där en svensk lagmästare 2021 utses, och avsikten är också att arrangera någon form av breddlagtävling under våren för de lag som är intresserade.
 • Svenskt Grand Prix kommer inte att genomföras säsongen 2020/21 oavsett om någon av de återstående tävlingarna går att genomföra.
 • Snabbschacks-SM för knattar och miniorer, som skulle ha spelats 18 mars, är inställt.
 • Kadettallsvenskans kvalspel är inställt. Vi planerar att om det är möjligt spela en öppen tävlingen på de datum som var avsedda för finalen (13-15 augusti).
 • Skollags-SM, som skulle ha spelats 8-9 maj, är inställt då tävlingen är beroende av att regionala kvaltävlingar spelas tidigare under våren.