SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS INFORMATION TILL KLUBBAR OCH DISTRIKT AVSEENDE COVID-19

Publicerad 24 mars, 2020 av Ingemar Falk

Sveriges Schackförbunds information till klubbar och distrikt. Foto: Lars OA Hedlund

Uppdaterad 4 februari 2022
Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19 ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter:

  • Det är viktigt att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom.
  • Den som inte är fullvaccinerad bör vara särskilt noga med att vidta de försiktighetsåtgärder som är möjliga för att förhindra smittspridning.
  • Folkhälsomyndighetens information om Covid-19.
  • Lokala allmänna råd för Covid-19

När det gäller Sveriges Schackförbunds egna arrangemang följer vi noga utvecklingen och har som ambition att anpassa förhållandena för våra tävlingar så att så många som möjligt kan genomföras. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och kommer löpande att ge våra medlemmar uppdaterad information via www.schack.se.

För närvarande (4 februari 2022) har Tävlings- och regelkommittén fattat följande beslut om kommande tävlingsverksamhet:

  • Allt spel i Allsvenskan under januari har skjutits upp men med anledning av att de flesta åtgärder mot Covid-19 upphör från 9 februari har Tävlings- och regelkommittén beslutat att spelet i Allsvenskan återupptas från och med februarironden. Vi räknar också med att spela övriga ronder och sammandrag som planerat. De två uppskjutna ronderna kommer att planeras in under våren, preliminärt de två datum som tidigare angivits (3 april och 8 maj). Mer detaljerad information kommer.
    Sammandraget i Elitserien/Superettan i mars är planerat till Helsingborg och även här kommer mer information inom kort!