Tillfällig adress för SSKK:s hemsida

Publicerad 9 mars, 2020 av Niklas Sidmar

Hemsidan för Sveriges Schackförbunds Korrschackskommitté har under övergången till ny webbplats fått en tillfällig adress och återfinns för närvarande här.