IM Martin Lokander har denna vecka tittat på ett parti från kadettallsvenskan.
TIPS: I listan under brädet kan du se alla partier som ingått i Martins Mästardrag.