Martin Lokander kommenterar ett parti från Kvibergspelen.
TIPS: I listan under brädet kan du se alla partier som ingått i Martins Mästardrag.