Martin Lokander visar ett parti från Storsjödraget i Östersund.
TIPS: I listan under brädet kan du se alla partier som ingått i Martins Mästardrag.