IM Martin Lokander har tittat närmare på ett av sina egna partier i Rilton Cup.
TIPS: I listan under brädet kan du se alla partier som ingått i Martins Mästardrag.


Annons: