Del 1: Om schack
 • Del 1: Om schack
 • Del 2: Kungen
 • Del 3: Damen
 • Del 4: Löparen
 • Del 5: Springaren (Hästen)
 • Del 6: Tornet
 • Del 7: Bonden
 • Del 8: Pjäsernas värde
 • Del 9: Att slå motståndarens pjäser
 • Del 10: Schackspråket
 • Del 11: Pjäsuppställning
 • Del 12: Säga "schack"
 • Del 13: "Schack matt"
 • Del 14: Patt
 • Del 15: Remi
 • Del 16: Rockad
 • Del 17: Bondeförvandling
 • Del 18: En passant
 • Del 19: De 6 schackreglerna