Tabell för ratingberäkning

För spelare över 2200 halveras förändringen

Ratingdiff.

Vinst för den

Remi för den

Förlust för den

bättre

sämre

bättre

sämre

bättre

sämre

0 – 10

+16

+16

0

0

–16

–16

11 – 33

+15

+17

–1

+1

–17

–15

34 – 56

+14

+18

–2

+2

–18

–14

57 – 79

+13

+19

–3

+3

–19

–13

80 – 102

+12

+20

–4

+4

–20

–12

103 – 126

+11

+21

–5

+5

–21

–11

127 – 151

+10

+22

–6

+6

–22

–10

152 – 178

+9

+23

–7

+7

–23

–9

179 – 207

+8

+24

–8

+8

–24

–8

208 – 236

+7

+25

–9

+9

–25

–7

237 – 270

+6

+26

–10

+10

–26

–6

271 – 308

+5

+27

–11

+11

–27

–5

309 – 352

+4

+28

–12

+12

–28

–4

353 – 409

+3

+29

–13

+13

–29

–3

410 – 499

+2

+30

–14

+14

–30

–2

500 –

+1

+31

–15

+15

–31

–1