Svensk Grand Prix-serie 2014

Publicerad 9 december, 2013 av Niklas Sidmar

ssf120Under 2014 planeras en Grand Prix-serie för svenska spelare. Tävlings- och regelkommittén håller på att undersöka förutsättningarna och intresset hos tänkbara arrangörer. Preliminär start är hösten 2014 och turneringsarrangörer av helgturneringar som är intresserade av att vara med eller vill veta mer är välkomna att kontakta Håkan Jalling.
Tanken är att välja ut sex turneringar och att dessa räknas samman. Sedan delas både totalpriser och ratingpriser ut efter den sammanräknade slutställningen.
-Syftet är att öka suget kring helgturneringar ytterligare från både elit- och breddspelare, men också att standarden på tävlingarna ska höjas, förklarar TK:s ordförande Håkan Jalling.
-Under januari månad räknar vi med att ha arrangörerna klara till första säsongen.