Nominera stipendiater till Riltonfonden

Publicerad 4 april, 2023 av Ingemar Falk

Foto: Lars OA Hedlund

Riltonmedaljen är instiftad till minne av Doktor Tore Rilton, schackmecenat och initiativtagare till Rilton Cup.

Varje år delas medaljen, med tillhörande penningstipendier, ut till personer som har gjort värdefulla insatser för svenskt schack, och medaljen finns i tre valörer: guld, silver och brons.

Vem som helst kan föreslå mottagare av medaljen – och förslagen, med motivering, ska vara inskickade senast den 12 april till Håkan Winfridsson på Sveriges Schackförbund. Mejladressen är hakan.winfridsson@schack.se.

Medaljen delas även ut som pris i Rilton Cup. Mer information om Riltonmedaljen finns här.