Nytt från FIDE om ratingrapporter

Publicerad 9 mars, 2022 av Ingemar Falk

Tapio Tikkanen. Foto: Lars OA Hedlund

Sveriges Schackförbunds domarbas Tapio Tikkanen meddelar om nya FIDE-regler som berör svenska klubbar, distrikt och arangörer:

“FIDE har ändrat reglerna från 1 januari för ratingrapporter, så att om en tävling är på mer än 30 dagar (tidigare 90) så måste man rapportera ratingförändringen varje månad. Det innebär att vi inte kan vänta på uppskjutna partier så som vi har varit vana vid, de partier som spelas efter att rapporten har skickats kommer inte att ratingberäknas, inte heller senare.

FIDE har också börjat ta ut straffavgifter för försenade rapporter, vilket har funnits i bestämmelserna länge utan att tillämpas.

FIDE kräver att vi korrigerar alla våra tävlingar under våren, så att de uppfyller kravet på 30 dagars ratingrapporter. Det medför besvär med ratingrapporterna under våren och att många partier kommer att ratingrapporteras månaden efter att de har spelats.”