Rutger Almquist, 75, lockade 23 klasser till digitala skolbesök

Publicerad 21 oktober, 2020 av Albin Ringstad

Rutger Almquist tycker att det är kul och spännande att göra klassbesök på den digitala vägen.

Sveriges Schackförbund gick för en tid sen ut med ett erbjudande om digitala schackfyranbesök till distrikten, som ett stöd för att kunna genomföra klassbesök under coronapandemin. SSF har testat konceptet i Göteborgsregionen och intresset har varit stort och anmälningarna har kommit snabbt. 

– Vi har varit på digitala besök i 23 klasser – som annars inte hade fått något besök, säger Albin Ringstad, projektledare för Schackfyran. Det har varit fantastiskt kul att komma ut i skolorna och lära eleverna hur man spelar schack och vad Schackfyran är för något. 

De digitala besök som genomförts har varit i Göteborgsregionen, och besöken har gjorts av Albin Ringstad och Polina Otto, från SSF, samt Rutger Almquist, som har arbetat med Schackfyran i Göteborg i 10 år. 

– Det har varit kul och spännande att genomföra schackfyranbesök i dessa coronatider, trots att jag tillhör en riskgrupp, säger Rutger. Av barnens agerande med vinkningar och ”tummen upp” med mera verkade responsen väldigt god. 

Albin Ringstad och Polina Otto har producerat nya Schackfyranfilmer som du kan visa upp när du gör ett digitalt schackbesök i skolklasser.

De digitala klassbesöken är tänkta att efterlikna de fysiska besöken så mycket som möjligt. Ny teknik har gjort det möjligt. SSF har sedan tidigare tagit fram nya filmer som har använts under besöken tillsammans med diskussioner med klasserna i verktyget Zoom. 

– Tekniken kring uppkoppling med ljud och bild är en svårighet. Man måste ha bra fart på internetanslutningen, men det fungerade bra i våra klassbesök, säger Rutger. En annan svårighet är att känna sig bekväm i rollen som ”TV-bild” men efterhand känns det mer naturligt och vant. 

– Jag upplevde att tekniken fungerade utmärkt, och det var väldigt bra att ha med sig någon som representerade det lokala, vilket var Rutger i det här fallet. Hans erfarenheter och kunskaper har varit ovärderliga. Jag hoppas att när vi går vidare med det här konceptet i andra distrikt att de kan vara med på samma sätt som Rutger varit. Rutger fick berätta om hur Schackfyran burkar se ut i Göteborg, och vara med och svara på frågor. 

SSF är väldigt nöjda med de digitala klassbesöken och tror att det kan vara ett bra alternativ när många instruktörer inte kan ta sig till klassrummen fysiskt. När Rutger fick svara på frågan ”Skulle du rekommendera andra distrikt att genomföra digitala schackfyranbesök” svarade han kort och gott: ”Helt klart!”. 

För att nå ut till skolorna använde Rutger sitt etablerade kontaktnät.
– På uppmaning av Albin mailade jag flera av mina tidigare lärarkontakter, som jag brukar vid terminstart, och förklarade att pga. pandemin kunde jag inte göra fysiska besök, men att vi hade ett digitalt alternativ, säger Rutger. Av de 150 kontaktade svarade ett stort antal prompt att de var intresserade. Albin bjöd då in via ett formulär och på kort varsel bokades 23 klassbesök som vi skulle klara av på en vecka.

För klasser som är intresserade av schackfyranbesök – fysiska som digitala, kan anmäla sitt intresse här. Alla klasser som får besök, antingen fysiskt eller digitalt får schackspel så att de kan fortsätta sitt schackspelande även efter besöket. 

De distrikt som är intresserade av att göra digitala klassbesök kan ta kontakt med Albin på albin.ringstad@schack.se eller 011-10 66 73.  

Se alla nya Schackfyran-filmerna Så kan din klass få ett digitalt schackbesök