Riksdagsmotion om Schack i skolan

Publicerad 8 oktober, 2013 av Niklas Sidmar

Schack i skolan logo nr 1 officiellFolkpartisterna Ulf Nilsson och Lars Tysklind har lagt en motion till riksdagen om Schack i skolan. I motionen beskrivs SSF:s projekt och riksdagen uppmanas att uttala sig positivt till att svenska skolor i större utsträckning prövar att erbjuda schack som valmöjlighet i grundskolan. Förslaget är ganska vagt formulerat vilket förklaras med att Sverige i motsats till många andra länder inte har någon lång tradition av schackundervisning i skolan och att det därför inte är realistiskt att alla svenska skolor snabbt skulle kunna introducera undervisning i schack.
“De pågående svenska projekten med schack i skolan bör följas upp och redovisas och det behövs mer svensk forskning, som analyserar och utvärderar hur schack kan användas som pedagogiskt verktyg i skolan”, avslutas motionen.
Läs hela motionen