Bo Johansson om schack och matematik

Publicerad 5 juni, 2013 av Niklas Sidmar

bojohanssonBo Johansson, Docent i didaktik vid Uppsala Universitet, och medlem av Schack i skolans referensgrupp, har precis kommit ut med boken ”Matematik i förskola och förskoleklass” (Kunskapsföretaget 2013). I boken blandar Johansson sig i den allt hetare debatten om hur framtidens matematikundervisning bör formas, då han förordar att man i yngre åldrar lägger större vikt vid att lära barnen den mentala talraden. Denna förmåga att hantera siffror och talserie lägger en grund som bland annat hjälper barnen till framsteg i aritmetik (räknelära). En orsak till att Johansson har engagerat sig i Schack i skolan är att han tror att schack kan vara ett sätt att i lekens form träna den mentala talraden.