Schackmästaren för kunskapen vidare

Publicerad 5 september, 2012 av Niklas Sidmar

Sveriges Schackförbund riksinstruktör Jesper Hall porträtteras i Origo. Tidningen för lärare om matematik, teknik & naturvetenskap utgiven av Lärarförbundet. Han berättar bland annat om de positiva erfarenheterna av schack i skolan i Halland: http://www.lararnasnyheter.se/origo/2012/09/04/schackmastaren-kunskapen-vidare