SSF Kongress 2024 – Kongresshandlingar

Publicerad 20 maj, 2024 av Tomas Kvist

Nu finns all dokumentation tillgänglig inför kongressen den 30:e juni i Växjö

Du hittar det mesta du kan behöva i informationsväg via länkarna nedan (nerladdningsbara). Vill man ha de fullständiga föreslagna stadgeförslagen behöver man av praktiska skäl rekvirera dessa från kansliet genom att maila tomas.kvist@schack.se. Alla kongressombud har dock redan fått ut dessa via mail.

Vill man närvara på kongressen anmäler man sig senast den 24:e juni till kansliet@schack.se. För vår planerings skull gäller obligatorisk anmälan för alla som vill vara med på plats.

Väl mött!

Kongresshandlingar SSF 2024

Verksamhetsberättelse 2023