Minnesord: Matts Andersson 1931-2016

Publicerad 5 juli, 2016 av Niklas Sidmar

Vår vän, schackbroder, spelare, eldsjäl, mångårige ledare, funktionär, chaufför och hedersmedlem i Tanums Schacksällskap, samt i Västergötlands Schackförbund, Matts Andersson har gått bort, 15 april 1931 – 14 juni 2016.
Han var en av grundarna till vår förening 1961, och Matts var dess skattmästare (kassör) i mer än 35 år.
Matts hade verkligen ett brinnande intresse och lidelse för schacket. Hans betydelse för ungdomsverksamheten och schacket i Tanums kommun, samt naturligtvis för vår förening kan inte överskattas. Matts hade också under många år en betydande ställning i Västergötlands Schackförbund och var dessutom verksam i presidiet för Sveriges Schackförbund.
Han var taxi- och busschaufför under sitt yrkesverksamma liv och när Matts hade avslutat jobbet för dagen, så höll han i juniorschackverksamheten i alla kommunens skolor, så som – Backa, Lur, Hede, Tanum, Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Rabbalshede, som mest hade Matts 123 adepter samtidigt runt om i kommunen. Många hundra – ja faktiskt över tusen har lärt sig spela schack tack vare Matts enorma arbetsinsats.
Matts ordnade så att lilla Tanum fick stå värd för Svenska Mästerskapen i skolschack i början av 1980-talet. Han var en av de ledande personerna bakom ett omfattande gränsutbyte med de norska schackklubbarna. Matts har under årens lopp kört ut våra juniorer på många tävlingar i hela Sverige.
Med sitt enorma engagemang, positiva inställning och goda ledaregenskaper har han betytt oerhört mycket för våra ungdomar och samtidigt utvecklat föreningens verksamhet. Matts ställde alltid upp för ungdomarna, både som ledare, tränare och även som ett stöd utanför schackets värld. Han hade en särställning inom Tanums Schacksällskap, där alla medlemmarna såg upp till honom.
Matts var som pensionär mycket aktiv i PRO Tanum och NHR Tanum, där han också startade upp en schackverksamhet i de båda föreningarna.

Några av Matts schackliga utmärkelser:
Tanums Schacksällskap: Hedersmedlem (2002-02-11)
Tanums Kommun:Tanums Kommuns ledarpris 2005
Västergötlands Schackförbund: Hedersledamot (nr 13, 2001-03-31)
Sveriges Schackförbund: Collijnplaketten brons (1992, 2001), Collijnplaketten silver (2001),Ungdomsledarstipendium (2006)