Regeländring från Fide

Publicerad 2 oktober, 2014 av Niklas Sidmar

Fide har i efterhand gjort en ändring av ”mobilregeln”, som börjar gälla 1 oktober 2014. Man lättar lite på mobilförbudet, nu kan tävlingens regler tillåta att spelare har en avstängd mobil/dator i en väska inom spelområdet, men inte på sig.
Den nya regeln medför ingen förändring i den svenska tillämpningen av mobilregeln.

Den svenska översättningen av den nya regeln 11.3 b) lyder:
11.3 b) Under spelets gång är det förbjudet för spelare inom tävlingsområdet att ha på sig mobiltelefoner, elektroniska kommunikationsmedel eller annan utrustning kapabel att föreslå schackdrag. Tävlingens regler kan dock tillåta att sådan utrustning förvaras i spelarens väska, förutsatt att utrustningen är helt avstängd. Det är förbjudet för spelare att utan domarens tillstånd bära med sig en väska som innehåller sådan utrustning. Om det är uppenbart att en spelare har sådan utrustning på sig inom tävlingsområdet ska spelaren dömas till förlust av partiet och motståndaren tilldömas segern. Tävlingens regler kan föreskriva ett annat, mildare, straff.
Domaren har rätt att begära att i avskildhet få visitera spelarens kläder, väskor eller dylikt. Domaren, eller annan av domaren auktoriserad person, ska visitera spelaren (denna uppgift ska utföras av en person av samma kön som spelaren). Spelaren är skyldig att samarbeta och om han vägrar ska domaren vidta åtgärder enligt § 12.9.

I Allsvenskan är den svenska tillämpningen så här:
8.6 En spelare vars mobiltelefon, eller annat elektroniskt kommunikationsmedel, inte är avstängd inom tävlingsområdet under pågående spel förlorar partiet om det gäller Elitserien eller Superettan. Motståndaren ska tilldömas vinst utom i de fall motståndaren inte kan sätta matt genom någon serie av regelrätta drag.
8.7 I division I, II och III ska en spelare vars mobiltelefon används eller ringer inom spelområdet varnas. Dessutom ska domaren dra tio minuter från spelarens betänketid och han ska ge motståndaren fem minuters tillägg till betänketiden. Vid ny förseelse ska domaren döma förlust av partiet. Tidsavdrag får dock inte ske med mera än att spelaren har minst en minuts betänketid (plus eventuell tilläggstid) kvar för alla återstående drag till närmast påföljande tidskontroll.
8.8 Även för publik, lagledare, spelare som är färdiga och andra som inte spelar är
det förbjudet att ha mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning påslagen
inom spelområdet utan tillstånd av domaren. Domaren kan avvisa en person vars
mobiltelefon används eller ger ljud ifrån sig inom spelområdet.

I Svensk tävlingsstandard för bl. a. GP-serien gäller detta:
Det är förbjudet att ha mobil/dator påslagen inom tävlingsområdet. Vid titelturneringar och andra toppturneringar ska en spelare vars mobiltelefon, eller annat elektroniskt kommunikationsmedel, inte är avstängd inom tävlingsområdet under pågående spel förlora partiet. Motståndaren ska tilldömas vinst utom i de fall motståndaren inte kan sätta matt genom någon serie av regelrätta drag.
I andra tävlingar ska en spelare vars mobiltelefon/dator används eller ringer inom tävlingsområdet varnas. Dessutom ska domaren dra tio minuter från spelarens betänketid och han ska ge motståndaren fem minuters tillägg till betänketiden. Vid ny förseelse ska domaren döma förlust av partiet utom i de fall motståndaren inte kan sätta matt genom någon serie av regelrätta drag. Tidsavdrag får inte ske med mera än att spelaren har minst en minuts betänketid (plus eventuell tilläggstid) kvar för alla återstående drag till närmast påföljande tidskontroll.
De nya reglerna kallas FIDEs Schackregler ver. 2, för att markera att regeländringen av 11.3 b) finns med, vilket står på första sidan av reglerna. De nya reglerna finns nu på schack.se.