Sverige-Förenade Emiraten

Publicerad 31 augusti, 2012 av Niklas Sidmar

Jag har tidvis följt spelet idag från mitt hotellrum. Det visade sig att jag tog helt fel vad det gäller tidsförbrukningen i partierna eftersom sidan tydligen inte var ordentligt uppdaterad. Nils har spelat ett bra parti, men hans extra kvalitet ser inte ut att räcka till mer än remi objektivt sett. Men hoppas på det bästa naturligtvis.
Hans hade ett spännande parti i mittspelet, men nu har röken lagt sig och han bör spela hem vinsten.
Pontus parti blev lite väl solitt och de senaste dragen har han till och med tagit på sig en något sämre ställning och får rikta in sig på att hålla remi.
Axels parti var svårbedömt, men det blev tudligt att han hamnat fel när hans kvalitsoffer inte gav tillräcklig utdelning och nu ser jag tat han blivit satt schack matt. Det ser rätt så tungt ut i nuläget helt enkelt, men hoppas på vinster från Grandelius och Tikkanen, så kanske det ordnar sig ändå.