Regelfrågor från TfS-läsarna

Publicerad 9 mars, 2017 av Axel Smith

frågorI TfS # 1 ställde läsarna frågor till IA Anders Sandström. Här följer ytterligare några frågor som inte fick plats i tidskriften. Har du fler funderingar? Skicka ett mail till axel.smith@schack.se

Joakim Wahlström, Malmö AS
Om min motståndare gör ett regelvidrigt drag och jag inte bryr mig om att få tidstillägg, kan jag då trycka tillbaka klockan och be han/hon göra ett regelrätt drag? (förutsatt att klockan inte räknar dragen)
Man kanske misstänker att motståndaren gör ett regelvidrigt drag med flit för att få extra betänketid i en kritisk ställning medan domaren ställer om klockan. Då spelar det ingen roll att man själv får extra betänketid .

Anders Sandström svarar:
Hej Joakim!
Som jag ser det får spelarna själva inte mixtra med tidtagningen. Vad du får göra är stanna klockan och tillkalla domaren. Sedan kan du framföras dina synpunkter, inklusive misstankar om att det handlar om fulspel från motståndarens sida för att ”vinna betänketid”.
Idag hjälper det sällan inte att bara slå tillbaka klockan, man får ofta 30 sekunders tillägg per drag och då har motståndaren redan tjänat tid.

Dan Ljungstam, Allians
År 2014 deltog jag i ett klubbmästerskap och i rond 9 mötte jag en spelare från hemmaklubben. Vårt parti var kopplat till direktsändningen. Efter ett par-tre öppningsdrag började han gå från schackbrädet och ut ur rummet när jag var vid draget. Efter jag gjort mitt drag kom han snabbt tillbaka, tänkte en kort stund, gjorde sitt drag och gick ut ur rummet igen. Så höll det på fram till drag 10 och jag lågt då kraftigt under.
Jag lämnade brädet under mitt drag och fann honom i Live-rummet där delar av turneringsledningen skötte livesändningarna. Där konfronterade jag honom genom att skämtsamt fråga om han fick råd av sin coach via Live-skärmen. Han förnekade detta och sa att han bara gick in och snackade med en kompis.
Jag sa inget mer men trodde inte honom, för så bra borde han inte spela. När han på nytt gjort ett drag och lämnat brädet och rummet, lade jag ned min kung och gav upp i en tyst protest.
Min fråga lyder om en spelare i en turnering med livesända partier ska få vistas i rummet varifrån klubbledningen sköter sändningen, speciellt eftersom han är med i den klubben. Vad säger reglerna?

Anders Sandström svarar:
Hej Dan!
Svaret på din fråga finns inte direkt i regelverket, där rum för livesändning inte nämns. Det blir en fråga för domarens omdöme. Enligt reglerna får en spelare som är vid draget inte lämna ”spellokalen”, som är det rum där spelet pågår. Inom ”tävlings­området”, som också innefattar toalett och kaffeservering – alltså service till spelarna – får man vistas i när motståndaren är vid draget. Övriga lokaler som liverum och analysrum tillhör varken spellokal eller spelområde. Där ska en spelare inte tillåtas vara så länge det egna partiet pågår.

Andreas Råvik, Vaggeryd
Förlorar man om man tar kungen i snabbschack? Ett regelvidrigt drag, men motståndaren flyttade inte på kungen.

Svar:
Den som slagit kungen förlorar.

Länkar till regeltemat:

Schackreglerna på svenska
– Ulf Norevalls artikel En domares vedermödor i TfS 2005/2 132-134.

Två av frågorna i TfS ledde till långa diskussioner mellan svenska och norska domare. TfS korrekturläsare betecknade det hela som hårklyveri. Nedan följer ett utdrag:

Måste man stoppa klockan för att kräva vinst på tid i blixt?
I TfS fanns följande text: För att kräva tidsvinst i blixt och snabbschack räcker det inte att ropa ”tid”, utan man måste stanna klockan (och själv ha tid kvar, se §A.4c i Fides schackregler).
Men vad händer om motspelaren stannade klockan samtidigt som det blev matt? Samtidighet är ett svårt begrepp – något måste ju ha varit först. Om det inte går att avgöra gäller matten, menade Fides tidigare chefsdomare Geurt Gijssen i en kolumn på ChessCafe (2004), eftersom det som händer på brädet är viktigare än det som händer utanför.
Eftersom man måste stanna klockan för att kräva tidsvinst hade matten gått först även om motståndaren ropade tid innan draget utförts. Men reglerna är svårtydda. En IA menar att §6.2 slår fast att klockan stoppas automatiskt varje gång den slås över. (Stoppa och stanna är liktydigt, även om den svenska översättningen använder olika termer.) Fyra andra IA är dock eniga om att 1-0 är rätt domslut.

Diskussionen var en fortsättning på ett hypotetiskt scenario som beskrevs i Norsk Sjakkblad 2017/1. Vit flyttade sin bonde till sista raden, var­­­efter kläppen föll. Svart ropade tid och först där­­efter satte vit in en dam med matt.
Som jag ser det vann vit, eftersom svarts tidskrav inte var korrekt. Han hade inte stannat klockan.
Men reglerna är svårtydda och Otto Milvang vill döma till tidsvinst.

Otto Milvang: Jeg tror alle dommere er enig i at å si ”Tid”, ”Klaff”, ”Flag” eller lignende er et lovlig krav på tidsvinst. Det er ikke slik at dette kravet endres under hurtigsjakk eller lynsjakk. Husk at svarts klokke ble stoppet da han fullførte sitt forrige trekk.
”During the game each player, having made his move on the chessboard, shall stop his own clock and start his opponent’s clock (that is to say, he shall press his clock)”
Hvits klokke stanser når tiden går ut. Svart klokke er allerede stanset da han gjorde sitt siste trekk. Hvordan stanser man en klokke som allerede er stanset? Dere mener da at svart må trykke på pause-knappen på klokken for å få seier.

Anil Surender: Jag tycker regeln som beskriver att man måste stanna klockan för att kräva tidsvinst är väldigt tydlig. Så jag håller med om att vit bör tilldelas vinsten pga mattsättning (1-0).

Gäller minustecknet?
I TfS diskuterades en fråga angående när minustecknet gäller. För att reda ut svaren har vi tagit hjälp av fyra IA från Norge och Sverige. Klurigheten består i att det finns två olika definitioner av när kläppen faller:
1) §6.1: ”Med ‘kläppen har fallit’ avses att den tilldelade tiden har löpt ut för någon av spelarna”.
2) §6.8: ”En kläpp anses ha fallit när domaren iakttar detta faktum eller om någon av spelarna korrekt påtalar detta.”

Har en kläpp fallit när tiden går ut, eller när någon påpekar det? Det är endast i det förstnämnda fallet som minustecknet bestämmer vem som vunnit.

Tapio Tikkanen (2009): Praxis bör gälla – minustecknet avgör vem som vinner. § 6.8 bör strykas ur regelboken.

Red anm: Åtta år och flera uppdateringar senare har det inte hänt. En norsk domare tycker inte att det behövs.

Otto Milvang: Jeg mener at §6.8 er helt grei, men at det selvfølgelig ikke er mulig å påpeke at motspillers klaff har falt uten samtidig vise at egen klaff også er falt.

Red anm: En kollega till honom hänvisar till praxis, vilket är vad varje domare med sunt förnuft hade gjort.

Hans Olav Lahlum:  Jeg mener at både praksis og regler er ganske klare: Dersom begge klaffer har falt ved en tidskontroll i et langsjakkparti, er det avgjørende om turneringsleder kan fastslå hvilken klaff som falt først. Jeg er i og for seg enig i at pilen på klokken ikke automatisk er avgjørende i alle slike situasjoner, men den er avgjort en viktig faktor turneringsleder kan og bør ta i betraktning.
Hva angår regeldekning viser jeg her til:
”6.11 If both flags have fallen and it is impossible to establish which flag fell first then:

  1. the game shall continue if this occurs in any period of the game except the last period.
  2. the game is drawn if this occurs in the period of a game in which all remaining moves must be completed.”
Jeg finner det helt umulig å tolke denne på noen annen måte enn at det er avgjørende hvilken klaff som falt først dersom turneringsleder kan fastslå det.

Red anm: Visst är det rimligt att klaffen faller när tiden går ut, samtidigt slår ju §6.8 fast att den faller först när någon påpekar det. Åter till Sverige…

Anil Surender: Jag håller med Tapio att det är olyckligt att det finns olika definitioner av ”flag fall” i reglerna (§6.1 och §6.8). Men jag tycker inte detta har någon avgörande betydelse utan att svart ska tilldelas vinsten pga att vit först överskred betänketiden (0-1). När vit kräver tidsvinst ska domaren enligt §6.4 kontrollera om spelarna överskridit betänketiden (§6.3a). Här kan det möjligen vara en tolkningsfråga om man anser att domaren endast ska kontrollera tidsöverskridandet för svart eftersom vit krävt tidsvinst, men jag anser liksom Milvang att domaren har både rätten och skyldigheten att kontrollera bägges betänketider. Då kommer domaren att notera att bägge spelarna överskridit betänketiden och enligt §6.11 följer (åtminstone indirekt) att den vars kläpp föll först förlora. Här håller jag helt med Lahlum att definitionen i §6.1 är den enda som verkar vettig när man tolkar §6.11 och därmed bör svart tilldömas segern.
En ytterligare poäng i frågan om §6.1 vs §6.8 är att i Glossary-delen i schackreglerna (efter alla appendix) hänvisas till §6.1 som definitionen av ”flag fall” och jag anser också att det är den definitionen som bör ha företräde. Om jag får spekulera är §6.8 troligen ett försök att förtydliga domarens och spelarnas ansvar kring att påpeka tidsöverskridande och inte tänkt att ge någon motstridig definition, så §6.1 bör anses som huvuddefinitionen.