Ofelia Thörnqvist blir Tävlingsansvarig för SSF.

Publicerad 11 januari, 2024 av Tomas Kvist

Sveriges Schackförbund har nöjet att meddela att Ofelia Thörnqvist, tidigare Skolschackskoordinator och Damschacksansvarig, får ett övergripande huvudansvar för SSF:s tävlingar.

Ofelia Thörnqvist. Foto: Lars OA Hedlund

Det är en nyckelroll, och Ofelia Thörnqvist kommer, tillsammans med Tävlingskommittén och arrangörsklubbar, att spela en avgörande roll i att fortsatt driva och utveckla våra tävlingar. Hon kommer att ha det övergripande ansvaret för att organisera och driva hela vår tävlingsverksamhet.

Ofelia Thörnqvist kommenterar utnämningen: ”Det känns som en rolig och givande utmaning att ta på mig den här rollen inom Sveriges Schackförbund. Vi har en fantastisk levande tävlingskultur i Sverige med många eldsjälar i landet som bidrar till vår fina schackgemenskap, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla schackentusiaster i klubbar och distrikt runtom i landet. Min ambition under 2024 är att vi ska komma bättre i fas och vara ute med tävlingsinbjudningarna i god tid. De som har tankar på att vilja arrangera SSF-tävlingar under 2025 får gärna kontakta mig redan nu”

När det gäller största utmaningen säger hon: ”Det svåraste kan nog bli att skilja på privatliv och yrkesroll, eftersom jag rör mig mycket ute på tävlingar både i tjänsten och som spelare och privatperson. Kanske låter banalt, men faktiskt en stor grej för mig. Det underlättar för mig när jag får arbetsrelaterade frågor via mail eller till min jobbtelefon. Saker som nämns i förbifarten på en turnering riskerar att bli bortglömt, då jag kan vara inne i ’schackbubblan’ kring mina egna partier och kanske inte kommer ihåg vad som sagts.”

Tomas Kvist säger: ”Det är ett naturligt steg både för Ofelia och för hela kansliorganisationen. Ofelia med sin bakgrund och kompetens passar utmärkt i rollen. Ofelia Thörnqvist har gedigen schackerfarenhet och har fram till nu varit engagerad inom skolschacket samt dam- och flickschacket. Hennes passion och engagemang har bidragit mycket till de framgångar vi haft och fortsatt har inom bägge dessa områden.”

“Parallellt med detta finns ett behov av att lägga mer resurser på skolschacket, som nu befinner sig i en rejäl tillväxtfas. Vi hinner helt enkelt inte riktigt med, så vi behöver hela tiden tänka på hur vi organiserar oss och får ihop verksamheten med de resurser vi har. Det är viktigt att vi möter upp nya behov och förändringar så att Schackfyran och ett starkt växande Yes2Chess fortsatt kan utvecklas i harmoni med vår omvärld. Den här förändringen innebär att Albin Ringstad (pappaledig fram till sommaren) kan arbeta mer fokuserat med att ta skolschacket till nästa nivå. Det känns väldigt prioriterat, rätt och betryggande att Albin fortsatt har det övergripande ansvaret på det området, säger Tomas Kvist.”