Sveriges Schackförbund stänger av medlem i sex månader

Publicerad 1 december, 2023 av Ingemar Falk

Sveriges Schackförbunds TK har beslutat att stänga av en medlem i sex månader.Foto: Anna Shtourman/FIDE

En medlem i Sveriges Schackförbund stängs av i sex månader. Beslutet togs av SSF:s tävlings- och regelkommitté (TK) den 1 december. Berörda parter har meddelats, och avstängningen kommer att gälla från den 4 december 2023 till den 3 juni 2024.

Ärendet gäller en anmälan som inkommit till Sveriges Schackförbund. Anmälaren berättade att medlemmen med kort varsel strukit sig från en turnering vilket äventyrade hela evenemanget. Sedan visade det sig att samma medlem i stället spelat en annan turnering på en annan ort vid samma tidpunkt.

Medlemmen fick ge sin version av det inträffade och utifrån bådas utsagor tog TK beslutet att gå på anmälarens linje. 

TK finner att medlemmen inte haft giltiga skäl att utebli från tävlingen som anmälan gällde. Medlemmen har därmed gjort sig skyldig till en förseelse enligt 2 § 2. SSF:s Reglemente för handläggning av bestraffningsärenden. 

SSF:s tävlings- och regelkommitté ser mycket allvarligt på medlemmens förseelse, som inte kan föranleda någon annan påföljd än avstängning

I kommitténs beslut står:

TK beslutar, med stöd av 2 § 2 och 6 § SSF:s Reglemente för handläggning av bestraffningsärenden, att ålägga medlemmen avstängning från tävling och uppvisning samt utövande av uppdrag inom samtliga SSF:s organisationsled, dvs. förbunds-, distrikts- och föreningsnivå under tiden fr.o.m. den 4 december 2023 t.o.m. den 3 juni 2024. 

Detta är det första ärendet där Sveriges Schackförbund använder sig av det nya reglementet.