Förändring av ratingsystemet för Elo

Publicerad 30 september, 2023 av Ingemar Falk

Foto: Lars OA Hedlund

IA Tapio Tikkanen, ledamot i tävlings- och regelkommittén, informerar:

Information till schackspelare om planerade förändringar av ratingtal enligt Elo-systemet.

Det har tidigare varit inflation i ratingsystemet Elo. Nu informerar FIDE att det under senare tid i stället har varit deflation i ratingen. Därför avser FIDE att korrigera alla ratingtal under 2000 då den nya ratinglistan publiceras den 1 januari 2024.

Korrigeringen av ratingen görs så att den nya lägsta möjliga Elo-ratingen blir 1400 i stället för nuvarande 1000. Justeringen görs så att den som skulle ha rating 1000 den 1 januari i stället får 1400 och den som skulle ha 1999 får 2000.

Övriga ratingtal under 2000 justeras i en jämn skala.

Justeringen medför inte någon försämring för spelare som har rating och heller ingen förändring av ratingordningen mellan spelare men flera spelare får samma ratingtal.

Som ett exempel kommer en spelare med rating 1600 att få ett tillägg på 160 poäng. Rating på 2000 och över påverkas inte.

Däremot kommer de som ännu inte har fått ett ratingtal, utan bara har partier som ger en inteckning i Elo-rating att få sina resultat strukna och får alltså börja om jakten på rating.
Mer info om vilka förändringar som föreslås finns här på länken

FIDE efterlyser förslag och synpunkter på förslaget, se länken ovan.