Ny uppdaterad Värdegrund och Uppförandekod på plats

Publicerad 11 maj, 2023 av Tomas Kvist

SSF:s värdegrund och uppförandekod har uppdaterats.

Parallellt med pågående processen av uppdatering av nya stadgar och reglementen har vi inom Sveriges Schackförbund även gjort en översyn av värdegrund o uppförandekod. Nu finns en uppdaterad version tagen och beslutad på Förbundsstyrelsen styrelsemöte 2023-04-30.

Varför är detta viktigt?

Sveriges Schackförbund behöver och vill självklart arbeta målinriktat för att säkerställa våra demokratiska principer – bland annat genom den här typen av ramverk.

Värdegrund och Uppförandekod skall som sagt ses som ett ramverk för hur verksamheten inom SSF ska bedrivas. Det bör även påminnas om att allvarliga avsteg från vår värdegrund och uppförandekod kan bli föremål för anmälan och handläggas som ett bestraffningsärende.

Vi hoppas att distrikt och klubbar verkligen gör vad man kan för att synliggöra dokumentet och ta till sig innebörden. Exempelvis vid passande tillfällen i den dagliga verksamheten informera och skapa möjligheter för diskussion och frågor kring Värdegrund och Uppförandekod.

Ni hittar vår nya Värdegrund och Uppförandekod genom att klicka här

Läs mer