Nytt datum för kongress och distriktskonferens

Publicerad 11 maj, 2020 av Niklas Sidmar

Styrelsen har beslutat att årets kongress inte ska genomföras i Helsingborg i juni. I stället kommer kongressen att hållas söndagen 4 oktober.

Styrelsen planerar i första hand för att genomföra kongressen digitalt, men om möjligt kan den genomföras som en kombination av fysiskt möte och digitalt möte. Detta bland annat beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Styrelsen planerar också för en digital distriktskonferens söndagen 16 augusti.
Mer information om innehåll och praktiska förberedelser för denna kommer under juni månad.