Elorankade tävlingar och Coronaviruset

Publicerad 18 mars, 2020 av Niklas Sidmar

Ratiungofficer Tapio Tikkanen berättar hur man ska tänka med elorankade tävlingar under dessa Coronatider. Foto: Lars OA Hedlund

Ratingofficer Tapio Tikkanen meddelar att pågående och planerade tävlingar som är anmälda till FIDE för ratingberäkning kan hanteras på olika sätt om tävlingen inte kan fullföljas enligt planering.

– Om tävlingen avbryts och stoppas – rapportera spelade partier och hoppa över resten.

– Om tävlingen fortsätter med färre spelare, rapportera spelade partier.

– Om tävlingen pausas och skjuts upp, för att förhoppningsvis fortsätta senare, meddela ratingofficeren och rapportera spelade ronder. Ge i så fall om möjligt tänkta datum för kommande ronder.