Medlemskap i idrottsförbundet delar Schacknorge

Publicerad 13 oktober, 2014 av Niklas Sidmar

Jøran Aulin-Jansson, ordförande i Norges Sjakkforbund, har uttalat sig i norska media om schackets möjlighet att bli medlem i det norska idrottsförbundet, berättas på Bergens Schackklubs hemsida. Enligt en artikel i Aftenposten vill han söka medlemskap i idrottsförbundet eftersom schackförbundet menar att det skulle ge ökade intäkter för schacket.
Förslaget väcker dock motstånd från andra håll i Schacknorge då idrottsförbundets bestämmelser för barnidrott hindrar barn under 13 år att tävla utanför Norden.
Frågan om det svenska schackets medlemskap i Riksidrottsförbundet diskuterades på det senaste styrelsemötet, då man beslutade att frågan ska utredas ytterligare.