Nytt om Elorankade turneringar

Publicerad 24 augusti, 2013 av Niklas Sidmar

ssflogoFide meddelar att Eloturneringar inte kommer att ratingberäknas om inte alla spelare i turneringen har Fide-ID.
För svenska registrerade spelare innebär det ingen förändring. Svenska spelare som är medlemmar i SSF och spelar en Elo-turnering i Sverige, men saknar Fide-ID, tilldelas ett Fide-ID av ratingofficeren då rapporten skickas in.
Detta gäller dock inte för utländska spelare, som måste ha ett Fide-ID eller skaffa sig det från sitt eget lands ratingofficer. Ansvaret för att ingen utländsk spelare utan Fide-ID deltar in en Eloturnering ligger på arrangören.
Motsvarande krav på Fide-ID gäller för svenska spelare i utländska turneringar.