Protokoll från årets kongress

Publicerad 15 juli, 2013 av Niklas Sidmar

ssflogoProtokollet från årets kongress i Örebro är nu publicerat och kan läsas här.