Carl Fredrik Johansson: Vi ses i arbetet för att låta schacket i Sverige växa sig starkare

Publicerad 10 juli, 2013 av Niklas Sidmar

cfj2I lördags valdes en ny styrelse i Sveriges Schackförbund, efter några veckors turbulens. Men kongressen var lugn och det kändes tydligt att det fanns en stark vilja till försoning och att fortsätta att arbeta tillsammans. Vi är inte så många inom svenskt schack att vi har råd att inte ta tillvara alla krafter som vill vara med och arbeta för schackets bästa.
   Den nya styrelsen som är vald innehåller en blandning av elitspelare, ungdomsledare, schackföräldrar och klubbspelare och dessutom finns en bredd i styrelsens civila bakgrunder som gör att det finns goda förutsättningar att ta tillvara alla delar av schacket.
   Den grund som är lagd av tidigare styrelse är mycket bra, det är ordning i ekonomin, vi har väl kvalificerad kanslipersonal och i flera avseenden står svenskt schack starkt, till exempel manifesterat i herrlandslagets framgångar förra året eller i utbredningen av schack i skolan.
   Men det finns självklart skäl att ta den kritik som riktats mot styrelsen på allvar och se över till exempel arbetsrutiner och hur man kommunicerar med distrikten och övriga Schacksverige. Vi kommer därför att titta på en del av de beslut som tagits under den senaste tiden för att se om något kanske kan göras annorlunda, men i huvudsak kan vi inte se annat än att svenskt schack är på rätt väg.
   Vi som är engagerade i Schacksverige är ju övertygade om att vårt spel är fantastiskt, för såväl barn, vuxna, pensionärer som ambitiösa elitspelare. Schack spelas per brev, på internet, av blinda, döva och funktionshindrade. Några skapar schackproblem eller –studier, medan andra ägnar all sin kraft på att lösa dem. Schack används även i undervisningen i många skolor, och skapar nya sociala mötesplatser mellan människor som annars aldrig skulle mötas. Det är helt enkelt ett makalöst komplext spel som vi ägnar oss åt, och vår ambition är att ge möjligheter för alla delar av schacket att utvecklas på sina egna meriter.
   De senaste veckorna har många uttryckt att de gärna är med och bidrar till detta, och det är något vi kommer att ta på allvar. Det finns möjligheter att delta i kommittéarbeten inom många olika områden, eller på annat sätt bidra till att svenskt schack växer, och efter sommaren kommer vi att höra av oss med önskemål om förslag på personer till olika uppdrag.
   Har ni några frågor eller idéer redan nu är det bara att höra av er, annars hoppas jag att vi ses i arbetet för att låta schacket i Sverige växa sig starkare.

Hälsningar
Carl Fredrik Johansson
ordförande Sveriges Schackförbund