Fyra kommittéer har fått ny ordförande

Publicerad 14 juli, 2013 av Niklas Sidmar

ssflogoSveriges Schackförbunds nya styrelse kommer att se över den gällande kommittéstrukturen under de närmaste månaderna, men i väntan på att detta blir klart gäller den gamla modellen. För att fylla de vakanta posterna efter avgående Anil Surender och Peter Halvarsson har fyra kommittéer fått nya ordföranden tills vidare:
Tävlings- och regelkommittén (Håkan Winfridsson), Informationskommittén (Sebastian Nilsson), Skolkommittén (André Nilsson) och Elitkommittén (Anders Pettersson). I Korrschackkommittén kvarstår Sebastian Nilsson som ordförande.