Kongressens parentation

Publicerad 24 juni, 2013 av Kent Vänman

ssflogoSveriges Schackförbunds kansli önskar uppgifter om avlidna medlemmar till parentationen vid sommarens kongress i Örebro. Dessa skickas till kansliet@schack.se, gärna kompletterad med en kort biografi.