Gamla normer måste registreras senast 30 juni

Publicerad 20 juni, 2013 av Niklas Sidmar

fidelogoFrån Fide har meddelats att gamla normer, tagna före 1 juli 2005, som inte redan är registrerade hos Fide kommer att bli ogiltiga om de inte registreras senast 30 juni i år.
Normer kan registreras genom att de skickas till ratingofficeren Tapio Tikkanen med vanlig post eller som inskannade filer.
Vilka normer som redan finns registrerade kan ses hos Fide.