Uppdatering av schackreglerna är försenad

Publicerad 26 maj, 2013 av Niklas Sidmar

fidelogoDen uppdatering av Fides schackregler som var planerad till 1 juli kommer att försenas, rapporteras på Fides hemsida. Frågan kommer att diskuteras vidare under hösten och de nya reglerna beräknas träda i kraft under 2014.
De nu gällande reglerna finns i svensk översättning här.