Inför kongressens parentation

Publicerad 22 maj, 2013 av Kent Vänman

Sveriges Schackförbunds kansli önskar uppgifter om avlidna medlemmar till parentationen vid sommarens kongress i Örebro. Dessa skickas till Håkan Winfridsson, gärna kompletterad med en kort biografi.