Protokoll IK-möte 20/2

Publicerad 5 april, 2013 av Niklas Sidmar

Protokoll från Informationskommitténs Skypemöte den 20 februari är publicerat och kan läsas här.