Nye Elo- och titelbestämmelser från Fide

Publicerad 13 mars, 2013 av Niklas Sidmar

Elobestämmelser
Fide har ändrat sina bestämmelser när det gäller Eloturneringar. Reglerna i sin helhet finns hos Fide, och några av de viktigaste punkterna är dessa:
● Elo-rankade turneringar måste registreras hos Fide minst en vecka före första ronden.
● Turneringar där det finns möjlighet att ta normer måste registreras minst 30 dagar före start.
● I Elorankade turneringar som använder dragserie måste den första dragserien vara 40 drag.
● Bara spelade partier räknas. Alla partier där båda spelarna har gjort minst ett drag skall Elo-beräknas.
● Arrangören av en Eloturnering måste rapportera (= skicka rapportfilen) till ratingofficeren inom sju dagar från tävlingens slut. Turneringar som tar mer än 90 dagar måste Elorapporteras månadsvis (7 dagar efter respektive rond). Turneringar som rapporteras minst tre dagar före månadsskifte kommer med på rankinglistan.
För rapporter som skickas för sent kommer SSF att få betala förseningsavgift till Fide. Sådana avgifter kommer att vidarefaktureras från SSF-kansliet till arrangören.

Titelbestämmelser
Även Fides titelbestämmelser har förändrats, och dessa regler i sin helhet här. http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=10&view=category. Några av de viktigaste punkterna:
● Titelturneringar måste registreras minst en månad före start.
● Högst två ronder får spelas på en dag.
● Utan tilläggstid är minimitiden 40 drag på 2 timmar och 30 minuter för resten av partiet.
● Med tilläggstid är minimitiden 90 minuter + 30 sek/drag.
● Huvuddomare i en titelturnering måste vara en IA eller FA. En IA eller FA måste alltid vara i spelområdet. En (tjänstgörande) domare får inte spela i en titelturnering, inte ens som utfyllnad.
● Minst 50 procent av motspelarna måste vara titelinnehavare.
● För en GM-norm, måste minst en tredjedel av motspelarna vara GM.
● För en IM-norm, måste minst en tredjedel av motspelarna vara IM eller GM. GM räknas inte längre som 1½ IM.
● Motsvarande gäller för WGM och WIM.
● Minst de partier som ingår i normer skall bifogas rapporten i en PGN-fil. I en turnering som varar mer än 90 dagar, ska motspelarens ranking och titel vara den aktuella.