Bidragsbeloppen för 2013 är klara

Publicerad 13 februari, 2013 av Niklas Sidmar

ssf120Bidragsbeloppen för medlemsbidrag, klubbidrag och aktivitetsstöd är klara. Klubbarna kommer att få 31 kr för varje bidragsberättigad medlem och 211 kr för varje bidragsberättigade aktivitet. Distrikten får 563 kronor för varje registrerad ungdomsklubb.
Beslutet om det nya bidragssystemet togs för ungefär ett år sedan, och detta är första gången som det tillämpas. Alla bidrag baseras på verksamhet och medlemmar under 2011.
SSF:s bidragsregler
Bidragen kommer att betalas ut inom ungefär en vecka.