Höstsnabben

Här är inbjudan.
6 ronder snabbschack: 10 minuter + 5 sek.