Tidskrift för Schack 1900

TfS gavs år 1900 ut en gång i månaden, och tidskriften ägnades fortfarande till stor del åt partier, problem och kortare notiser från schackvärlden.

Klicka på omslagsbilden för att bläddra i numret, eller på länken under för att ladda hem hela numret som en PDF.

#1/1900: PDF
#2/1900: PDF
#3/1900: PDF
#4/1900: PDF
#5/1900: PDF
#6/1900: PDF
#7/1900: PDF
#8/1900: PDF
#9/1900: PDF
#10/1900: PDF
#11/1900: PDF
#12/1900: PDF