Tidskrift för Schack 1899

1899 gick TfS över från att ges ut en gång i veckan till att bli månadstidning. Tidskriften ägnades fortfarande till stor del åt partier, problem och kortare notiser från schackvärlden. Bland annat berättades att Janowsky vann en match mot Showalter och Lasker vann den internationella turneringen i London på försommaren. Dessutom publicerades teoretiska artiklar om Fyrspringarspel och Falkbeergambit under året.

Klicka på omslagsbilden för att bläddra i numret, eller på länken under för att ladda hem hela numret som en PDF.

#1/1899: PDF
#2/1899: PDF
#3/1899: PDF
#4/1899: PDF
#5/1899: PDF
#6/1899: PDF
#7/1899: PDF
#8/1899: PDF
#9/1899: PDF
#10/1899: PDF
#11/1899: PDF
#12/1899: PDF