Anslut förening till IdrottOnline

Guide för anslutning till Idrottonline 

Sveriges Schackförbund (SFF) röstades in som medlem i SISU Idrottsutbildarna vid Riksidrottsmötet i Uppsala den 28 maj 2023. Det innebär att våra föreningar kan ta del av idrottsrörelsens statliga stöd av resurser för utbildningsverksamhet. Såväl klubbar som distrikt kan ansluta sig. 

Alla som vill använda sig av SISU:s utbud och resurser på något vis måste registrera sig för att få access till Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas system – Idrottonline. Även om det inte är aktuellt just nu rekommenderar vi att ni göra det nu för framtida bruk. 

För att registrera er klubb eller ert distrikt till Idrottonline: Länk här

När du kommer till sidan ska du välja ”Ansökan om medlemskap i MO”. Välj därefter Sveriges Schackförbund i drop-down menyn som finns. Du måste veta vilket organisationsnummer din förening har. Om du inte vet detta, ta reda på det eller ansök om ett organisationsnummer från Skatteverket. Följ sedan pilarna som ges så kommer allt att lösa sig. 

Vid problem kontakta Anna Wåhlstedt på RF/SISU. Hon nås via anna.wahlstedt@rfsisu.se 

Du kommer behöva följande: 

  1. Klubbens organisationsnummer (Om ni inte har något finns information om hur man gör här: ) 
  1. Klubbens kontaktuppgifter; adress, postnummer, ort, kommun, telefonnummer och e-postadress. 
  1. Ange klubbens bank- eller plusgiro. 
  1. Uppgifter om ordföranden. Personnummer, kön, namn, adress etc. 
  1. Uppgifter om kassören. Personnummer, kön, namn, adress etc. 
  1. Ange vem som är idrottsansvarig. 
  1. Två dokument ska bifogas, word eller pdf format. Detta är protokollsutdrag för klubbens bildande och klubbens stadgar. 
  1. Ni ska ange vem som har rätt att teckna klubbens firma. 
  1. Avslutningsvis ska det noteras vem som lämnat in ansökan och det ska intygas. 
  1. Klart – skicka in. 

När detta är gjort tar det ungefär 7 – 10 dagar innan ni är registrerade i systemet och har full access till Idrottonline.  här loggar man in till det systemet. Utbildning i hur systemet fungerar och administreras får ni lokalt från er SISU kontakt. 

Mer information om SISU finner du under ”Hitta RF-SISU distrikt”. 

Lycka till!