Schackfyrans riksfinaler 2020

Den pågående coronaepidemin har medfört att årets tävling skjuts upp till efter sommarlovet. Epidemin har också också tvingat många schackdistrikt att ställa in sina kvaltävlingar, därför erbjuder vi er möjligheten att anmäla er till någon av våra riksfinaler. Anmälan hålls öppen till 24 agusti. Alla lag som anmäler sig får också en fantastisk lärobok i schack!

Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan görs med epost till schackfyran@schack.se. För att anmälan ska vara komplett ska den innehålla kontaktperson, skola, klass, spelort samt faktureringsuppgifter. Anmälningsavgiften är 2 500 kr/lag.

Vad händer om tävlingen inte kan genomföras?
Om tävlingen inte kan genomföras pga. myndighetsdirektiv återbetalas startavgift på anmodan med angivande betalningsuppgifter.

Lag/klubbar anslutna till Sveriges Schackförbund
För att få delta krävs att deltagare ska vara medlemmar i en till Sveriges Schackförbund ansluten förening. I de fall det inte finns någon schackklubb på er skola hjälper vi er att skapa en, helt gratis.

Anmälan skickas till schackfyran@schack.se senast 24e augusti
Frågor besvaras av Albin Ringstad, 011-10 66 73 albin.ringstad@schack.se

Klasslistor

Efter att vi registrerat er anmälan kommer vi be er skicka officiella klasslistor, och det är många som undrat varför. Anledningen är att vi måste registrera eleverna som medlemmar för att få det bidrag som till stor del finansierar riksfinalerna. Vi behöver också klasslistor för att försäkra oss om att klasstorleken stämmer överens med antalet anmälda elever, så att alla klasser tävlar på samma villkor.
I enlighet med GDPR så ber vi om de uppgifter som vi behöver för ändamålet. Läs mer om vår dataskyddspolicy här.