Kommunfinal Kungälv 2019/20

Tävling: Kommunfinal Kungälv
Datum: 2020-01-30
Deltagare: 72
1 Älvkullens Montessoriskola 4 303
2 Hålta skola 4 301
3 Fontinskolan 4b 134
4 Kullenskolan 4a 116
5 Fontinskolan 4a 61
6 Kastelleskolan 4b 60
7 Kastelleskolan 4d 30
8 Kastelleskolan 4c 13
Alla lagen går till distriktsfinal
Tävling: Kommunfinal Kungälv 2019/20
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng