Kommunfinal Kungälv

Tävling: Kommunfinal Kungälv
Datum: 2014-01-28
Deltagare: 94
Plac Klass Poäng
1 Fredkullaskolan 258
2 Hålta skola 180
3 Fontinskolan 4A 167
4 Kullens skola 4A 163
5 Älvkullen 156
6 Strandskolan Måsen 138
7 Fontinskolan 4B 125
8 Kullens skola 4B 66
Tävling: Kommunfinal Kungälv
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng