Om skolklubbsprojektet

Bakgrund
År 2009 startade Sveriges Schackförbund ett försöksprojekt på Apelskolan i Lund, med målet att ta vara på det intresse tävlingen Schackfyran födde. Projektet blev framgångsrikt, och 2010 spredsig satsningen till Halland, Västmanland, Jämtland, Huddinge och Stockholm. Under hösten 2011 planeras det nya satsningar i Uppsala, Stockholm och Småland.

Skolklubbsprojektet i tre versioner

 1. I ett utvecklingsområde
  Sveriges Schackförbund utser varje år olika utvecklingsområden i Sverige. Under 2011 är det Lund, Halland, Huddinge, Västmanland, Jämtland, Stockholm, Uppsala och Småland. I dessa områden erbjuds ett fullskaligt koncept för Schack i skolan.
 2. Utanför ett utvecklingsområde
  Om en skola utanför dessa områden ändå vill vara med i Schack i skolan erbjuds de att delta i den instruktionskurs som ligger närmast till, samt att vi försöker finna en lämplig mentor, något som dock inte kan garanteras.
 3. Schacksatsning på skolan
  Några skolor i Sverige har bestämt sig för att låta skolan få schackprofil. De har då utbildat samtliga arbetslag i schackinstruktion och låtit schack vara ett pedagogiskt verktyg som följer barnen genom skolgången. Sveriges Schackförbund är behjälpligt till alla skolor som är intresserade av en dylik satsning, och kan bland annat erbjuda att riksinstruktör Jesper Hall håller kurs, mot ersättning.

Resultat och utvärdering
Vid årsskiftet 2010/11 hade 50 nya skolschackklubbar bildats i Sverige och 164 pedagoger hadeutbildats i schackinstruktion.
En utvärdering av Schack i skolan i Halland från slutet av 2010 gav vid handen att samtligapedagoger som undervisat i schack tyckte att spelet hade haft positiva sociala effekter på barnen. Demenade att ”ALLA kunde vara med”, ”att det blev ett lugn i gruppen”, och ”att barnen lekte i nyakonstellationer”.

 • 81 % av pedagogerna menade att de kunde se positiva intellektuella effekter på barnen.
 • 23 % menade att barnen blivit bättre i ALLA ämnen.
 • 58 % menade att barnen blivit bättre i matematik.

Referensgruppen för Schack i skolan
För att säkerställa kvaliteten på Schack i skolan-satsningen har en referensgrupp bildats. Gruppen ärrådgivande och kopplar projektet till aktuell forskning. Professor Lars Holmstrand har sammanställt följande forskningsöversikt.

Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö.
Tora Friberg, professor vid Linköpings universitet, jämställdhetsexpert.
Sten Kaijser, professor i matematik, Uppsala universitet.
Bo Johansson, docent i didaktik, Uppsala universitet.
Jesper Hall, riksinstruktör i schack.
Fredric Hillertz, lärare, och den som Hallands SF ska anställa för satsningen schack i skolan.
Ingvar Gundersen, Nordic Chess School. Anders Lundquist, lärare och projektledare för Schackmatteprojektet på Örsundsbroskolan.
Mats  Johansson, Sveriges Schackförbunds representant, ordförande i Skolkommittén