Ulf Nilsson motionerade om Schack i skolan

Ulf Nilsson är riksdagsledamot för Folkpartiet. Hösten 2009 la han en motion om att schackpedagogik borde bli ett ämne på lärarutbildningen.

Varför la du motionen?
-Mina egna erfarenheter som amatörschackspelare ger vid hand att schack är ett utmärkt sätt att utveckla barn. Schack kombinerar lek och tävlan och kan därigenom användas till ett lustfyllt lärande. Dessutom kom jag för några år sedan i kontakt med den fantastiska tävlingen Schackfyran, som övertygade mig om att schack var något för alla. Min motion var en enskild motion, vilket innebär att det bara är jag som står bakom den. Dessa motioner blir oftast avslagna, liksom min blev, men de kan bidra till att frågan väcks och tvingar fram en seriös diskussion.

Hur ska Schack i skolan få politiker att inse fördelarna med schack?
-Precis som med det mesta inom politiken måste det finnas ett tryck underifrån. I takt med att Schack i skolan växer och fler positiva utvärderingar och forskningsrapporter tas fram, kommer också politikerna och skolvärlden att vakna.

Jan Björklund, skolminister, har sagt sig vilja styra upp den svenska skolan. Finns det risk för att schack blir sett som ett allt för udda pedagogiskt verktyg?
-Jan Björklund, och den utbildningspolitik han lagt grunden för, är kunskaps- och resultatinriktad. Den detaljstyr inte hur skolorna ska nå målen. Med tanke på de goda effekter schack har på barns utveckling tror jag tvärtom att det passar alldeles utmärkt in i morgondagens svenska skola.

Kommer du att lägga någon ny motion om Schack i skolan?
-Ja, jag överväger att lägga en ny motion i höst, med tanke på den starka utveckling Schack i skolan-projektet befinner sig i, och med tanke på den fina utvärdering ni fick i Halland. Avslaget jag fick på den förra motionen motiverades också med att man då väntade på ny skollag och ny läroplan och ville avvakta med förslag rörande detaljer.”