De vann Tomas Carnstams minnesturnering

Publicerad 17 oktober, 2021 av Ingemar Falk

Det berörde många när Tomas Carnstam gick bort förra året. Under sin tid i Schacksverige spelade han SM 55 år i rad, och var dessutom en av frontfigurerna i svenska korrschackförbundet.

Tomas Carnstam 1949–2020. Foto: Lars OA Hedlund

I helgen arrangerade Tomas Carnstams klubb i 50 år, Lunds ASK, en turnering till hans minne.

Segrare i den högsta gruppen blev Glenn Malmqvist, Malmö AS, medan Oscar Morell, Lunds ASK, vann den andra ratinggruppen.

Glenn Malmqvist och Oscar Morell. Foto: Lars OA Hedlund

Se slutresultat här.,

I samband med turneringen delades två stipendier ut från Tomas Carnstams minnesfond.

Eldsjälarna Shu-Chien Persson, Nejib Bouaziz och Axel Smith belönades med 3 000 kr vardera för sitt uppoffrande arbete för schacket, skriver Lunds ASK:s hemsida.

På bilden ses GM Axel Smith och Shu-Chien Persson flankera stipendiefondens ordförande Sven-Ingvar Sundin. Nejib Bouaziz kunde dessvärre inte närvara vid stipendieutdelningen på grund av utlandsresa. Foto: Calle Erlandsson

Läs mer om Tomas Carnstam och stipendiefonden här. Hittills har 53 414 kr samlats in till fonden.